خوش آمدید

بروجرد

امام زاده جعفر بروجرد

امام زاده جعفر بروجرد

از آثارباستانی و مذهبی شهرستان بروجرد بنای امام زاده جعفر است كه در قسمت شرقی شهر قرار دارد . نوع بنا : تاریخی قدمت : سلجوقیان   ( تاریخ میلادی : 1038-1194 م )