خوش آمدید

بناب

مسجد جامع بناب مرند

مسجد جامع بناب مرند

مسجد جامع بناب مرند      

شهر بناب مرند

شهر بناب مرند

شهر بناب مرند  

مسجد کبود بناب

مسجد کبود بناب

مسجد کبود بناب  

مسجد جامع گزاوشت

مسجد جامع گزاوشت

مسجد جامع گزاوشت      

پل پنج چشمه بناب

پل پنج چشمه بناب

پل پنج چشمه بناب  

خانه سیف العلما

خانه سیف العلما

خانه سیف العلما  

مسجد اسماعیل بیک

مسجد اسماعیل بیک

مسجد اسماعیل بیک  

تالاب قره قشلاق

تالاب قره قشلاق

تالاب قره قشلاق  

حمام مهرآباد بناب

حمام مهرآباد بناب

حمام مهرآباد بناب  

مسجد زرگران

مسجد زرگران

مسجد زرگران  

بازار چهارسو بناب

بازار چهارسو بناب

بازار چهارسو بناب  

حمام حاج فتح اله

حمام حاج فتح اله

حمام حاج فتح اله    

کبوتر خانه های بناب

کبوتر خانه های بناب

کبوتر خانه های بناب  

روستای تاریخی صور

روستای تاریخی صور

روستای تاریخی صور    

معماری صخره ای صور

معماری صخره ای صور

معماری صخره ای صور  

سد دوش بناب

سد دوش بناب

سد دوش بناب

بناب شهر دوچرخه

بناب شهر دوچرخه

بناب شهر دوچرخه