خوش آمدید

جلفا

پارک کوهستانی ارس

پارک کوهستانی ارس

پارک کوهستانی ارس  

حمام جلفا

حمام جلفا

  حمام جلفا  

کاروانسرای خواجه نظر

کاروانسرای خواجه نظر

  کاروانسرای خواجه نظر  

پناهگاه حیات وحش کیامکی

پناهگاه حیات وحش کیامکی

  پناهگاه حیات وحش کیامکی

مجموعه کردشت

مجموعه کردشت

  مجموعه کردشت  

سیه رود

سیه رود

سیه رود  

آبشار آسیاب خرابه

آبشار آسیاب خرابه

آبشار آسیاب خرابه  

هادی شهر

هادی شهر

هادی شهر  

برج دوزال

برج دوزال

برج دوزال  

کلیسای سنت استپانوس

کلیسای سنت استپانوس

کلیسای سنت استپانوس  

پارک ملی کنتال

پارک ملی کنتال

پارک ملی کنتال  

روستای دوزال

روستای دوزال

روستای دوزال  

دریاچه سد ارس

دریاچه سد ارس

دریاچه سد ارس  

جلفا

جلفا

جلفا