خوش آمدید

خرم آباد

پل کلهر-ممولان

پل کلهر-ممولان

پايه های اين پل بصورت بيضی شكل می باشد و از ويژگی منحصر به فردی برخوردار می باشد كه از آن جمله می توان به وجود سكويی در داخل دو پايه اصلی پل نام برد  نوع بنا : تاریخی قدمت : آل حسنويه

آسیاب کبری

آسیاب کبری

آسیاب گبری را میتوان یکی از برترین و دیدنی ترین اثار تاریخی شهر خرم اباد نام برد     نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی ( تاریخ میلادی : 224-642 م)