خوش آمدید

خوی

شهر سیه چشمه

شهر سیه چشمه

شهر سیه چشمه  

فیرورق

فیرورق

فیرورق  

قره ضیاءالدین

قره ضیاءالدین

قره ضیاءالدین  

شهر زرآباد

شهر زرآباد

شهر زرآباد  

شهر قطور

شهر قطور

شهر قطور  

دیزج دیز

دیزج دیز

دیزج دیز  

قلعه بسطام

قلعه بسطام

قلعه بسطام  

بازار قدیمی خوی

بازار قدیمی خوی

بازار قدیمی خوی  

آرامگاه شهدای جنگ چالدران

آرامگاه شهدای جنگ چالدران

آرامگاه شهدای جنگ چالدران  

برج شمس تبریزی

برج شمس تبریزی

برج شمس تبریزی  

خانه کبیری خوی

خانه کبیری خوی

خانه کبیری خوی  

دروازه سنگی

دروازه سنگی

دروازه سنگی  

ساختمان شهرداری خوی

ساختمان شهرداری خوی

ساختمان شهرداری خوی  

مسجد مُطلِّب خان

مسجد مُطلِّب خان

مسجد مُطلِّب خان  

موزه خوی

موزه خوی

موزه خوی  

مسجد ملا حسن

مسجد ملا حسن

مسجد ملا حسن  

زیارتگاه میر فتاح

زیارتگاه میر فتاح

زیارتگاه میر فتاح  

زیارتگاه تاریخی علمدار

زیارتگاه تاریخی علمدار

زیارتگاه تاریخی علمدار  

پل قطور

پل قطور

پل قطور  

پل خاتون

پل خاتون

پل خاتون