خوش آمدید

پل دختر

مقبره خلیل اکبر

مقبره خلیل اکبر

 مقبره خليل اكبر بر روی تپه ای طبيعی قرارداد اهالی آنرا خليل كر نيز می گويند. نوع بنا : تاریخی قدمت : قرن ششم هجری قمری (خوارزمشاهيان)   ( تاریخ میلادی : 1090-1256 م )

پل دختر

پل دختر

  اين پل از آثار ارزنده معماری پيش از اسلام است . در لرستان اين دومين پلی است كه بنام كر و دت يا پل دختر مشهور است. نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی   ( تاریخ میلادی : 224-642 م )