خوش آمدید

کوهدشت

قلعه کوهزاد

قلعه کوهزاد

تمامی قسمتهای برجای مانده بنا از سنگ و ملاط است و قسمت شمالی آن سالم تر از ساير قسمت هاست سبك طاق اين قلعه شباهتهايی با قلعه زاخه در همين منطقه دارد . نوع بنا : تاریخی قدمت : اشکانیان   ( تاریخ میلادی : 247قبل از میلاد - 224 م )

پل شکسته سرطاق ساربان

پل شکسته سرطاق ساربان

اين پل بر سرراه قديمی شاپورخواست به خوزستان واقع شده است . براساس بقايای به جا مانده طول پل 145 متر و دارای چشمه طاق بوده است./ نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی ( تاریخ میلادی : 224-642 م )

پل سی پله - کرو دت

پل سی پله - کرو دت

پل در تنگترين بستر رودخانه سيمره و در محلی بنام سی پلهSipela واقع شده است  نوع بنا : تاریخی قدمت : ساسانی   ( تاریخ میلادی : 224-642 م )